Услуги

Услуга RTK Real Time Kinematic

RTK e услуга, която позволява на потребителите да получат прецизна позиция в реално време, използвайки своя GNSS приемник в рамките на мрежа от перманентни GNSS станции. Услугата е на разположение на всеки потребител, притежаващ GNSS приемник, който може да получава RTK корекции през GSM или GPRS (мобилен телефон с интернет връзка). RTK корекциите се получават чрез съобщения в различни формати: RTCM, Leica, CMR и др. Съобщението се пренася в т.нар. NTRIP (Мрежови Пренос чрез Интернет Протокол).

Така че, независимо дали притежавате GNSS приемник от Leica Geosystems AG или от друг производител, вие имате възможност да се абонирате и да използвате услугата. Приемайки, че се използват стандартен GPS/GNSS RTK протокол и при спазване основните GNSS принципи на измерване на полето, RTK услугата обичайно дава точност 10-20mm в позиция и 15-30mm във височина.

Услуга RINEX, SmartRinex, Auto PP


Услугите  RINEX и SmartRinex дават  възможност на потребителите да генерират сурови данни в RINEX формат от реална и/или виртуална референтна станция. Услугата Auto PP позволява извършване на автоматична обработка на сурови данни, заредени от потребителя от външен RINEX файл. Услугата се изпълнява от интегрирания online софтуер Leica Geo Office за последваща обработка.

Услуга GIS/DGNSS


Мрежова услуга, която предоставя данни в реално време за GNSS измервания с точност под 1 метър. Услугата е подходяща за GIS и DGNSS приложения и е на разположение на всеки потребител, притежаващ едночестотен или двучестотен GNSS приемник, който може да получава  DGNSS корекции през GSM или GPRS (мобилен телефон с интернет връзка). DGNSS корекциите се получават в съобщения чрез следните формати: RTCM 2.1/RTCM2.3. Съобщението се пренася в т.нар. NTRIP (Мрежови Пренос чрез Интернет Протокол).

Изберете абонамент