Smart Net logo
Смарт Нет изложение

На 13-15.02.2020г. Смарт Нет участва в изложението провело се в Интер Експо Център София. 

На него Смарт Нет представи своите продукти, които се очакват да бъдат готови мрез месец Юни.

02.03.2020