Връзка приемник - RTK мрежа

Защо връзката между Подвижния приемник и Мрежата е толкова важна? Добре, докато четете този раздел, помнете 5-те критерия, които споменахме в Оценка на мрежови методи. За да си обясним по-лесно важността на връзката, нека дефинираме 4 основни аспекта  (Фиг. 8)

  1. Наблюдаване на общи сателити: Подвижния приемник и мрежовия сървър (чрез референтните станции) наблюдават едни и същи сателити.
  2. Решаване на Мрежовите Нееднозначности: Използвайки подходящ алгоритъм, мрежовия сървър решава нееднозначностите на мрежата и редуцира сателитните данни до общи нива на   неопределеност.
  3. Генериране на RTK Корекции: Сървърът генерира и изпраща RTK корекции към подвижния приемник в стандартизиран или нестандартизиран формат.
  4. Мрежово RTK Решение: Приемникът използва RTK корекциите за изчисляване на RTK решение.

Фиг. 8. Основни аспекти на връзката между Мрежовия RTK сървър и подвижния приемник

Защо тези четири аспекта на връзката са важни?

Тези четири аспекта са важни, тъй като те ни помагат да разберем как един от методите се различава от друг, но и нещо по-важно: помагат ни да оценим предимствата на различните методи. RTK решението е най-важният аспект за геодезиста (потребителя). Той иска решението да бъде надеждно, точно, стабилно и повтаряемо във времето.  Целта на подвижния приемник е да посрещне всички тези критерии, които потребителя изисква.  Дали приемника може, или не може да постигне тази цел, зависи от RTK корекциите, които той получава от сървъра. Това от своя страна зависи от метода, който сървъра използва. А наблюдаването на общи сателити дефинира обема сателитни данни, които се използват. Както по-рано пояснихме, обема на сателитните данни, представени от RTK корекциите, може да определи дали ще имаме RTK решение, или не.