Как работи

smartnet_HowItWorks_img_670x240

RTK мрежата представлява съвкупност от перманентни GNSS приемници, чиито комбинирани данни се използват за генериране на RTK корекции за подвижен приемник. Така генерираните корекции се наричат Мрежови RTK. Днес RTK мрежите работят в много държави по света като Великобритания & Ирландия, Германия, Италия, Испания, Хонг Конг, Америка, Австралия и др. RTK мрежите могат да се различават по размер, от малки локални мрежи, състоящи се само от няколко референтни станции, до десетки референтни станции, обхващащи цялата страна.

Потребителите се абонират към дадена RTK Мрежа и получават RTK корекции за своя подвижен приемник (вместо да позиционират собствена базова станция на тринога). RTK корекциите могат да бъдат генерирани чрез повече от един метод – Master-Auxiliary корекции (MAX), Индивидуална MAX концепция (i-MAX) или Виртуална Референтна Станция (VRS) – повече информация за тези методи, в следващия раздел. Забележка: ГНСС системите Leica Captivate, Leica Viva, Leica GPS900 и Leica 1200 поддържат всички тези методи. Но преди задълбочаването в материята на различните методи, е полезно да се даде обща представа за Мрежови RTK. Най-лесният начин за това е чрез сравнение между традиционната eдинична RTK Станция и съвременния мрежови RTK. Разгледайте съдържанието на страниците под тази категория, за да научите повече.