Подробна карта

SmartNet BG e най-новата GNSS RTK мрежа в България, част от проекта Leica SmartNet ЕU за единна мрежа от референтни GNSS станции на територията на Европа...

За мрежата

За да започнете измервания в реално време с RTK точност или да свалите RINEX файлове за последваща обработка, Вие трябва да се регистрирате като потребител.

Към регистрация

RTK мрежата представлява съвкупност от перманентни GPS и/или GNSS приемници, чиито комбинирани данни се използват за генериране на RTK корекции за подвижен приемник.

Как работи