Регистрация

За да започнете измервания в реално време с RTK точност или да свалите RINEX файлове за последваща обработка, Вие трябва да се регистрирате като потребител и да изберете подходящият за Вас абонаментен пакет. След успешна регистрация, във възможно най-кратък срок, ние ще се свържем с Вас. Ще получите подробни указания за работа, както и необходимата техническа помощ.

1. Изберете пакет

2. Потребителски данни


3. Фирмени данни