Помощ

Сървър Име: Smart BUL.Net
Адрес: BG.NRTK.EU или 69.64.185.20
Порт Номер: 2101

Продукти Реaлно Време Точка на свързване (mountpoint) Формат Описание
MAX Контролно Спомагателна Концепция MAX RTCM3.1 Единственият международен Межови RTK стандарт за разпространяване на корекции. Предпочитан формат от Leica Geosystems.
i-MAX Индивидуален MAX i-MAX RTCM3.1 Не-физически метод за изпращане на корекции от реални референтни станции.
VRS Виртуална Референтна Станция VRS RTCM3.1 Не-физически метод за изпращане на корекции от виртуални референтни станции.
FKP Flächen-Korrektur Parameter FKP RTCM2 Методът използва данните от референтните станции за да изчисли площни корекции.
NEAR Най-близка станция NEAR RTCM3.1 Корекции на единична база, получавани от най-близката референтна станция.

Име на точка за достъп до мрежата на различните GSM оператори. Известно още със съкращението APN (Access Point Name).

  • за M-tel: inet-gprs.mtel.bg
  • за GLOBUL: globul или internet.globul.bg
  • за VIVACOM: internet.vivacom.bg

26072016142445_0

Удостоверение за оценка на съответствие № 006/ 2016 г. на ГНСС инфраструктурна мрежа"СМАРТ БУЛ.НЕТ”

Публикувано на 6 Юни, 2016 - 13:10

Удостоверение за оценка на съответствие № 006/ 2016 г. на ГНСС инфраструктурна мрежа"СМАРТ БУЛ.НЕТ”, оператор "СМАРТ БУЛ.НЕТ” , отговаряща на изискванията на Инструкция №РД-02-20-25/2011 за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи със срок на валидност– до юни 2018 година.